בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

נתיבי ישראל
ביצוע בקרה על עשרות חשבונות חלקיים וסופיים בפרויקטי תשתית ופיתוח בין השנים 2012-2017.

משרד השיכון
בקרה על עשרות חשבונות בתחום התשתיות והפיתוח בכל רחבי הארץ בין השנים 2013-2018.

בקרת מכרזים

בקרת מכרזים

משרד הבינוי והשיכון
ביצוע בקרה על מכרזי תשתיות ופיתוח עבור מחוזות משרד השיכון בין השנים 2009-2018.

חברת מוריה
ביצוע בקרה על עשרות מכרזי תשתיות ופיתוח בין השנים 2014-2018.

רשויות מוניציפליות
מתן שרותי הבקרה ניתן למספר רב של עיריות וחברות כלכליות ברחבי הארץ.

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

משרדי ממשלה
ניהול פרוייקטים בתחום הבינוי.

חברות ממשלתיות
ניהול פרוייקטים בתחום הפיתוח.

חברות כלכליות של השלטון המקומי
ניהול פרוייקטים בתחום הבינוי והפיתוח.

קופת חולים
ניהול פרוייקטים בתחום הבינוי.

חוות דעת ובוררויות

חוות דעת ובוררויות

החברה לפיתוח רחובות
חוות דעת על תקינות התנהלות פרויקטים 2005.

רשות הגז, משרד האוצר
חוות דעת הנדסית חודשית על ביצוע פרויקט הגז הטבעי בין השנים 2006-2007.

אלביט
מתן חוות דעת על התנהלות פרויקט בינוי רחב היקף בשנת 2009.

אנרגיה ופיגים

אנרגיה ופיגים

חברת חשמל
ביצוע פרויקט "פיגים" (רובוטים חוקרי צנרת) לסקר קווי דלק תת ימי, לרבות עבודות צלילה, מכלית לאיסוף נוזלים, ומשאבות ענק (פרויקט בינלאומי שבוצע בשני שלבים בשנים 2010-2011).