בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

בקרת חשבונות חלקיים וסופיים

נתיבי ישראל
ביצוע בקרה על עשרות חשבונות חלקיים וסופיים בפרויקטי תשתית ופיתוח בין השנים 2012-2016.

עיריית תל אביב
דו"חות ובקרה לביקורת פנים בעיריית תל אביב בין השנים 2011-2013

בקרת מכרזים

בקרת מכרזים

משרד הבינוי והשיכון
ביצוע בקרה על מכרזי תשתיות ופיתוח עבור מחוז חיפה, מרכז ודרום בין השנים 2009-2016.

חברת מוריה
ביצוע בקרה על עשרות מכרזי תשתיות ופיתוח בין השנים 2014-2016.

עיריות
עיריית תל אביב, עיריית אשדוד, עיריית בת ים.

ניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים

נתיבי ישראל
כביש 65

עיריית תל אביב
עזרא וביצרון

רשות הדואר
בניית בית הדואר המרכזי ברמלה

קופת חולים מאוחדת
מרפאות ברחבי הארץ

משרד הביטחון
ניהול ותיאום של עשרות פרויקטים בין השנים 2003-2014

חוות דעת ובוררויות

חוות דעת ובוררויות

החברה לפיתוח רחובות
חוות דעת על תקינות התנהלות פרויקטים. 2005.

רשות הגז, משרד האוצר
חוות דעת הנדסית חודשית על ביצוע פרויקט הגז הטבעי בין השנים 2006-2007.

אלביט
מתן חוות דעת על התנהלות פרויקט בינוי רחב היקף בשנת 2009.

אנרגיה ופיגים

אנרגיה ופיגים

חברת חשמל
ביצוע פרויקט "פיגים" (רובוטים חוקרי צנרת) לסקר קווי דלק תת ימי, לרבות עבודות צלילה, מכלית לאיסוף נוזלים, ומשאבות ענק (פרויקט בינלאומי שבוצע בשני שלבים בשנים 2010-2011).