תחומי פעילות

 • ניהול ביצוע

  בניהול ביצוע נעשה פיצול התקשרות עם קבלנים מבצעים (להבדיל מקבלן מפתח) עליהם נעשה פיקוח.

 • ניהול תכנון

  תכנון הפרויקטים בתחילת הדרך משליך על כל דרכו והצלחתו של הפרויקט על שלושת מרכיביו: לוח זמנים-תקציב-איכות. צוות דאפ מנוסה בכל שלבי תהליך (התכנון-ביצוע-בקרה) מתחילתו ועד סופו, דבר המחזק ומשפר תמידית את איכות הניהול שלנו.

 • בקרת מכרזים

  ביצוע ניתוח לימוד וחוות דעת מפורטת על המכרז, מפרטיו, מסמכיו וכתב הכמויות. חסכון מוכח בתקציב ובלוחות הזמנים לאחר מכן.

 • ביקורת חשבונות

  ביקורת על חשבונות סופיים ביחס למכרז וכתבי הכמויות. בדיקות, מדידות וחישובים לאימות החשבונות. ביקורת על יומני עבודה, תהליכים, חתימות ואישורים. 'מכונה משומנת' לביצוע ביקורת חשבון סופי לחיסכון רב לארגונים גדולים ורשויות.

 • תאגידי מים וביוב

  מומחיות ונסיון בתחום ההנדסי הדרוש מול תאגידי מים ורשויות

 • ביקורת פרויקטים

  ביקורת מקיפה על פרוייקטים ברשויות בעבור מבקרי ערים וגזברים

 • חוות דעת ובוררויות

  ביצוע בוררות וחוות דעת מומחה עבור גורמים שונים. מייסד החברה הינו בורר מוכר ובעל תעודת בורר מוסמך מארגון המהנדסים. ניסיון בביצוע בוררות בין מספר גופים שונים [קונסטרוקטור, אדריכל, מנהל הפרויקט, קבלן, יזם.

 • ניקוי צינורות

  ביצוע ניקוי וסקר צינורות דלק בצינורות לאורך קילומטרים רבים בקטרים מ 3 צול ועד 32 צול. הניקוי והסקר מתבצעים על ידי חברת PNS ההולנדית הבינלאומית בתיאום וניהול של חברתנו. הניקוי והסקר מבוצעים בעזרת רובוטים ['פיגים'] בסיוע של דוברות, מיכליות, משאבות, צוללנים או כל ציוד נדרש אחר.