תחומי פעילות

בקרת מכרזים

בקרת מכרזים

ביצוע ניתוח לימוד וחוות דעת מפורטת על תוכניות המכרז, מפרטיו, מסמכיו וכתב הכמויות. חסכון מוכח בתקציב ובלוחות הזמנים לאחר מכן.

בקרת כמויות

בקרת כמויות

בקרת כמויות הפרויקט אל מול כתב כמויות של הפרויקט לרבות מעבר מפרויקט כמותי לפרויקט פאושלי. בדיקת הכמויות בכלל הדיסיפלינות בפרויקטים מורכבים ועתירי מימון.

בקרת חשבונות קבלנים

בקרת חשבונות קבלנים

ביקורת על חשבונות סופיים ביחס למכרז וכתבי הכמויות. בדיקות, מדידות וחישובים לאימות החשבונות. ביקורת על יומני עבודה, תהליכים, אופני מדידה חתימות ואישורים. 'מכונה משומנת' לביצוע ביקורת חשבון סופי לחיסכון רב לארגונים גדולים ורשויות.

ניהול ובקרת ביצוע

ניהול ובקרת ביצוע

בניהול ביצוע נעשה פיצול התקשרות עם קבלנים מבצעים (להבדיל מקבלן מפתח) עליהם נעשה פיקוח.

תאגידי מים וביוב

תאגידי מים וביוב

מומחיות ונסיון בתחום ההנדסי הדרוש מול תאגידי מים ורשויות.

ביקורת פרויקטים

ביקורת פרויקטים

ביקורת מקיפה על פרוייקטי בינוי ותשתית ברשויות מוניציפליות בעבור מבקרי ערים וגזברים.

גישור, בוררויות וחוות דעת

גישור, בוררויות וחוות דעת

מתן שירותי גישור, בוררויות וחוות דעת מומחה עבור פרוייקטים הנדסיים בכל שלב בתהליך הקמת הפרוייקט.

ניקוי צינורות

ניקוי צינורות

ביצוע ניקוי וסקר צינורות דלק בצינורות לאורך קילומטרים רבים בקטרים מ 3 צול ועד 32 צול. הניקוי והסקר מבוצעים בעזרת רובוטים ['פיגים'] בסיוע של דוברות, מיכליות, משאבות, צוללנים או כל ציוד נדרש אחר.